Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Witamy na stronach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych  • Zapraszamy na seminarium naukowe IMIiB które odbędzie się w dniu 20 III 2019, tj. środa, godz. 12, sala 360, prelekcje wygłoszą dr hab. inż. Krzysztof Radwański, prof. IMŻ nt. możliwości techniki EBSD oraz prof. Stanislav Rusz z VSB Ostrava nt. niekonwencjonalnych technik SPD.

  • Gratulacje dla dr inż. Błażeja Tomiczka, który 22.01.2019r odebrał z rąk Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, symboliczny czek na prawie 1,2 mln zł na realizację swojego projektu badawczego „Opracowanie materiałów kompozytowych o podwyższonej przewodności cieplnej z przeznaczeniem na narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych”  • Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Informujemy, że dofinansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem dr hab. inż. Rafała Babilasa, prof. PŚ pt. „Podejście termodynamiczne w projektowaniu amorficznych, nanokrystalicznych i kwazikrystalicznych stopów na osnowie aluminium o zwiększonej wytrzymałości i odporności korozyjnej do zastosowań specjalnych” (OPUS) oraz mgr inż. Krzysztofa Matusa pt. „Opracowanie nowej generacji trójmodalnych kompozytów stop aluminium-ceramika wytworzonych metodą infiltracji ciśnieniowej” (PRELUDIUM).