Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Witamy na stronach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych  • Gratulacje dla Pracowników Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w związku z otrzymaniem IV Rektorskich grantów projakościowych I stopnia i V Rektorskich grantów projakościowych II stopnia za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty.

  • Drugie w tym roku akademickim seminarium naukowe IMIiB odbyło się w dniu 21 XI 2018, tj. środa, godz. 10, sala 360. Tym razem tematyka seminarium dotyczyła nowoczesnych technik badawczych.

  • Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Informujemy, że dofinansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem dr hab. inż. Rafała Babilasa, prof. PŚ pt. „Podejście termodynamiczne w projektowaniu amorficznych, nanokrystalicznych i kwazikrystalicznych stopów na osnowie aluminium o zwiększonej wytrzymałości i odporności korozyjnej do zastosowań specjalnych” (OPUS) oraz mgr inż. Krzysztofa Matusa pt. „Opracowanie nowej generacji trójmodalnych kompozytów stop aluminium-ceramika wytworzonych metodą infiltracji ciśnieniowej” (PRELUDIUM).