Scientific and research activity

Main directions of scientific and research activities

Scientific disciplines

Scientific disciplines practised in the Institute

Scientific, research and didactic laboratories

Modern laboratory base with many unique laboratory research and technological equipment

E-learning

Online course

Technical staff

Phone
Room
mgr inż. Adam Jagiełło
Starszy referent techniczny
email: adam.jagiello@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
0322371881
560
dr inż. Łukasz Krzemiński
email: lukasz.krzeminski@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
0322371458
282 B
dr inż. Łukasz Reimann
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
email: lukasz.reimann@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
0322372797
368
dr inż. Marek Szindler
email: marek.szindler@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
0322372936
282F
Krzysztof Sołtys
Starszy mistrz
adres email: krzysztof.soltys@polsl.pl
0322371454
01