Konkurs na stanowisko Stypendysta/PhD student w projekcie OPUS-ST

  

Konkurs na stanowisko Stypendysta/PhD student w projekcie OPUS-ST z dnia 04.11.2021r.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu umieszczonego na stronie https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/ oraz na stronie jednostki https://www.polsl.pl/rmt/oferty-pracy/ oraz http://imiib.polsl.pl/pl/aktualnosci na stanowisko student-stypendysta wybrana została Pani mgr inż. Julia Popis. Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. „Biodegradowalne materiały na osnowie magnezu z dodatkiem metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich do zastosowań medycznych” (OPUS 14 umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/02927, projekt badawczy nr 2017/27/B/ST8/02927), kierowanym przez dr hab. inż. Sabinę Teresę Lesz, prof. PS realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.