Marek Roszak - Złoty Inżynier 155-lecia „Przeglądu Technicznego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Roszak

Złoty Inżynier 155-lecia „Przeglądu Technicznego”

Bycie inżynierem to ciągłe uczenie się, co słyszał chyba każdy student w dniu uzyskania dyplomu.  Pandemia spowodowała, że tzw. ławkowy system nauki zastąpiło nauczanie zdalne. Nie jest to  całkowicie nowa forma, jednak  w takiej skali nie była nigdy stosowana. Kształcenie jest niezwykle ważne nie tylko w kontekście jednostki, ale efektu skali, który przyniesie społeczeństwu i gospodarce. Nauczanie musi spełniać wiele wymagań jakościowych, współcześnie określanych i weryfikowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wymagania te muszą korespondować z warunkami, w których są oceniane.  O ile w zakresie wykorzystania wielu zdobyczy cywilizacyjnych w aspekcie informatyczno-cybernetycznym w znaczący sposób spełniamy te wymagania, to największą słabością obecnego czasu jest utrata dotychczasowych form interakcji w procesie kształcenia. Ma to wpływ na kształtowanie postaw młodzieży – co stanowi zakres moich  obowiązków pracy na macierzystej uczelni – Politechnice Śląskiej – budowania etosu pracy inżyniera. Jest to ważne, gdyż większość studentów nie ma doświadczenia technicznego. Praca zdalna wymusza na studentach, jak również dydaktykach znaczniejszego zaangażowania i poświęcenia więcej czasu.

Co przyniesie doświadczenie globalnej wirtualizacji kształcenia? Zmiany. Jakie? Będzie można je ocenić za kilka lat, jednak już dzisiaj w wyniku podjętych działań powstało wiele materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej. Spróbujemy nie utracić wykonanej pracy … może to początek wielkich przemian w zakresie prezentacji i dostępu do zasobów wiedzy! Należy poszukiwać w tym globalnym doświadczeniu szans na poprawę jakości procesu nauczania, wykorzystując opracowane materiały do uczenia się, tworząc nowe możliwości, nie zapominając o budowaniu nie tylko wiedzy, ale i postaw!

http://przeglad-techniczny.pl/artykuly?id=2854