Koła Naukowe
 • W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają następujące Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach:
  • Koło Naukowe "Metaloznawców" - opiekun dr hab. inż. Marcin Adamiak prof. Pol.Śl.
  • Koło Naukowe "Grupa Q" - opiekun dr inż. Marta Dudek-Burlikowska
  • Koło Naukowe "Laserowej Obróbki Powierzchniowej" - opiekun dr inż. Mirosław Bonek
  • Koło Naukowe "Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych" - opiekun dr inż. Bogusław Ziębowicz
  • Koło Naukowe "Metalurgii Proszków" - opiekun dr hab inż. Grzegorz Matula prof. Pol.Śl.
  • Koło Naukowe "Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych" - opiekun dr inż. Sabina Lesz i dr hab. inż. Rafał Babilas
  • Koło Naukowe "Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej" - opiekun dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
  • Koło Naukowe Zarządzania" JAZZ (Jedynie Aktywność Zalążkiem Zwycięstwa)" - opiekun dr inż. Tatiana Karkoszka
  • Koło Naukowe "Technologii Procesów Obróbki Cieplnej" - opiekun dr hab. inż. Marek Roszak
  • Koło Naukowe "AtForce" - opiekun dr inż. Marcin Staszuk
  • Koło Naukowe "Inżynierii Stomatologicznej" - opiekun dr inż. Łukasz Reimann
  • Koło Naukowe "B@jt" - opiekunowie dr Agata Śliwa i dr inż. Marek Sroka
  • Koło Naukowe "Azotki" - opiekun dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek
  • Koło Naukowe "Nanotech" - opiekun mgr. inż. Wiktor Matysiak
  • Koło Naukowe "Gyroid" - opiekun dr inż. Mariusz Król
  • Koło Naukowe "LabTech" - opiekunowie dr inż. Magdalena Szindler i dr inż. Marek Szindler

 • W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje:
  • Dzień Jakości
  • Dzień Metalografa
  • Dzień Edukacji
  • Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach
  • Dzień Biomateriałów
  • Dzień Nanotechnologii

(w tym kilka z nich kilkakrotnie) i kilkakrotnie Kongresy Studenckie SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz wspólnych z udziałem studentów i pracowników Instytutu, m.in. w kilkunastu zeszytach „Prac Studenckich Kół Naukowych” pogrupowanych tematycznie.