Dyrekcja Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ
adres email: tomasz.tanski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372509Pokój 366  
 Zastepca Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Marcin Adamiak prof. PŚ
adres email: marcin.adamiak@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322371880Pokój 359  
 Zastepca Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Adam Grajcar prof. PŚ
adres email: adam.grajcar@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372933Pokój 405