Dyrekcja Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski
adres email: rmt1.zdon@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322371322 322371234Pokój 282F  
 Zastępca Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Grzegorz Matula prof. Pol.Śl.
adres email: grzegorz.matula@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372106Pokój 370  
 Zastępca Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Tomasz Tański prof. Pol.Śl.
adres email: tomasz.tanski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372509Pokój 361