Kierownictwo Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 Kierownik Katedry
dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ
adres email: tomasz.tanski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372509Pokój 366  
 Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Rafał Babilas prof. PŚ
adres email: rafal.babilas@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322371897Pokój 282/5  
 Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz prof. PŚ
adres email: janusz.mazurkiewicz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 322372910Pokój 363/5