Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
 Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ
adres email: tomasz.tanski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372509pokój 366  
 dr hab. inż. Waldemar Kwaśny prof. PŚ
adres email: waldemar.kwasny@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371276pokój 404  
 dr hab. inż. Mariusz Krupiński
adres email: mariusz.krupinski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371664pokój 372  
 dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
adres email: janusz.mazurkiewicz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372910pokój 363/5  
 dr hab. inż. Daniel Pakuła
adres email: daniel.pakula@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372903pokój 363/4  
 dr hab. inż. Mirosława Pawlyta
adres email: miroslawa.pawlyta@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372868pokój 375  
 dr inż. Mirosław Bonek
adres email: miroslaw.bonek@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372910pokój 363/5  
 dr inż. Wojciech Borek
adres email: wojciech.borek@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372904pokój 364  
 dr inż. Zbigniew Brytan
adres email: zbigniew.brytan@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371276pokój 404  
 dr inż. Tomasz Gaweł
adres email: tomasz.gawel@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372904pokój 364  
 dr inż. Paweł Jarka
adres email: pawel.jarka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372904pokój 364  
 dr inż. Ewa Jonda
adres email: ewa.jonda@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372606pokój 373  
 dr inż. Marek Kremzer
adres email: marek.kremzer@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372606pokój 373  
 dr inż. Mariusz Król
adres email: mariusz.krol@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371847pokój 374  
 dr inż. Łukasz Krzemiński
adres email: lukasz.krzeminski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282 B  
 dr inż. Jarosław Mikuła
adres email: jaroslaw.mikula@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372903pokój 363/4  
 dr inż. Paweł Nuckowski
adres email: pawel.nuckowski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372916pokój 353  
 dr inż. Wojciech Pakieła
adres email: wojciech.pakiela@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372923pokój 371  
 dr inż. Łukasz Reimann
adres email: lukasz.reimann@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372797pokój 368  
 dr Agata Śliwa
adres email: agata.sliwa@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372903pokój 363/4  
 dr inż. Marek Sroka
adres email: marek.sroka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371847pokój 374  
 dr inż. Marcin Staszuk
adres email: marcin.staszuk@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372916pokój 353  
 dr inż. Magdalena Szindler
adres email: magdalena.szindler@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936pokój 402  
 dr inż. Marek Szindler
adres email: marek.szindler@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936pokój 402  
 dr inż. Dariusz Łukowiec
adres email: dariusz.lukowiec@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371841pokój 352  
 mgr inż. Piotr Arciszewski
adres email: piotr.arciszewski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371458pokój 282B  
 mgr inż. Kamil Borko
adres email: kamil.borko@fstroj.uniza.sk
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282B  
 mgr inż. Adam Jagiełło
adres email: adam.jagiello@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371881pokój 560  
 mgr inż. Tymoteusz Jung
adres email: tymoteusz.jung@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372603pokój 362  
 mgr inż. Tomasz Linek
adres email: tomasz.linek@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371458pokój 282B  
 mgr inż. Wiktor Matysiak
adres email: wiktor.matysiak@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371841pokój 352  
 mgr inż. Kinga Mazur
adres email: kinga.mazur@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282B  
 mgr inż. Barbara Nieradka-Buczek
adres email: barbara.nieradka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372606pokój 373  
 mgr inż. Tatiana Orsulova
adres email: tatiana.orsulova@fstroj.uniza.sk
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282B  
 mgr inż. Przemysław Snopiński
adres email: przemyslaw.snopinski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372603pokój 362  
 mgr inż. Bartłomiej Sobel
adres email: bartlomiej.sobel@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282B  
 mgr inż. Liwia Sozańska-Jędrasik
adres email: liwia.sozanska@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371841pokój 352  
 mgr inż. Magdalena Wawrzyczek
adres email: magdalena.wawrzyczek@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371841pokój 352  
 mgr inż. Maciej Wiśniowski
adres email: maciej.wisniowski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372904 pokój 364  
 mgr inż. Denisa Zavodska
adres email: denisa.zavodska@fstroj.uniza.sk
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282B  
  Krzysztof Sołtys
adres email: krzysztof.soltys@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371454pokój 01