Działalność naukowo-badawcza

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa materiałów,
 • badania kwalitologicznych inżynierii materiałowych,
 • badania modelowe zrównoważonych technologii materiałowych,
 • inżynieria biomedyczna narządu ruchu,
 • inżynieria materiałowa stali konstrukcyjnych mikroskopowych,
 • inżynieria materiałów magnetycznie miękkich amorficznych i nanokrystalicznych,
 • inżynieria warstw powierzchniowych uzyskiwanych w procesach cieplnych, cieplno-chemicznych i fizycznych,
 • inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych i z nanowarstwami oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych,
 • komputerowa nauka o materiałach,
 • komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej,
 • krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów,
 • maszyny i urządzenia odlewnicze, automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych,
 • materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych,
 • materiałoznawstwo stali oraz stopów konstrukcyjnych i specjalnych,
 • materiały krystaliczne i amorficzne,
 • metody fizycznego oddziaływania na procesy krzepnięcia i krystalizacji,
 • modelowanie odkształcenia plastycznego stopów metali,
 • odporność na pękanie korozyjne stali i stopów,
 • procesy i technologie obróbki plastycznej metali,
 • sterowanie jakością, jej ocena i zapewnienie,
 • systemy podejmowania decyzji oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej,
 • technologia wytwarzania odlewów (symulacja komputerowa),
 • technologie czystszej produkcji,
 • technologie energooszczędne,
 • technologie procesów materiałowych,,
 • teoria i praktyka kompozytów odlewanych,
 • teoria zużycia elementów maszyn, dobór stopów i technologii wytwarzania odlewów odpornych na zużycie,
 • transporty: pneumatyczny i fluidalny i ich zastosowanie w przemyśle,
 • własności i przetwórstwo materiałów polimerowych, kompozytowych o osnowie polimerowej oraz laminatów,
 • wpływ struktury stopów na trwałość i niezawodność elementów maszyn,
 • zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych,
 • zarządzanie jakością w jednostkach organizacyjnych, laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
 • zastosowanie inżynierii jakości w procesach technologicznych,
 • materiały nanokompozytowe o osnowie polimerowej,
 • materiały nanokompozytowe o osnowie metalicznej,
 • biomateriały,
 • technologie materiałów fotowoltaicznych,
 • magnetostrykcyjne materiały inteligentne.