Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne
  • Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi, o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Katedra uzyskała w 2007 roku Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodny z zasadami ISO 9001, w zakresie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni. Korzystając z tego systemu w Laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego. W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym Kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym.

W Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych istnieją następujące laboratoria: