Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

 

Kierownik Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej pokój 1 dr inż. Łukasz Reimann
Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych pokój 2 dr inż. Łukasz Reimann
Pracownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej pokój 3 dr inż. Łukasz Reimann
Pracownia Preparatyki do Celów Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej pokój 4 dr hab. inż. Krzysztof Labisz
Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej i
Pomieszczenie techniczne do Pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
pokój 5-6

dr inż. Mirosława Pawlyta

Pracownia Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej pokój 7 dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek
Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Spektroskopii Emisyjnej pokój 8 prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kwaśny
Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych i Analiz Spektralnych pokój 9 dr inż. Marcin Staszuk
Pracownia Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej pokój 10 mgr inż. Przemysław Snopiński
Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej
pokój 11
dr inż. Wojciech Pakieła
Pracownia Transmisyjnej i Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
pokój 12
dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
Pracownia Analiz Chemicznych pokój 13 dr inż. Santina Topolska
Pracownia Własności Mechanicznych pokój 14 dr inż. Zbigniew Brytan
Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych pokój 15 dr inż. Mariusz Król
Pracownia Metodyki Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej pokój 16 mgr inż. Arkadiusz Jabłoński
Pracownia Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii
pokój 17
dr inż Bogusław Ziębowicz
Pracownia Fotowoltaiki i Badania Własności Elektrycznych pokój 18 dr inż. Aleksandra Drygała
Pracownia Badań Materiałów Polimerowych pokój 19 mgr inż. Magdalena Szindler
Pracownia Dydaktyczna pokój 20   dr inż. Marek Szindler
Pracownia Dydaktyczna
pokój 21
dr inż. Marek Szindler
Pracownia Metalurgii Proszków pokój 024 dr hab inż. Grzegorz Matula, Prof. Pol. Śl.
Pracownia Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych  pokój 551 mgr inż. Barbara Lisiecka
 Pracownia Struktury Materiałów Inżynierskich  pokój 552  dr inż. Anna Kloc-Ptaszna