Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

 

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz

Z-ca kierownika: dr inż. Marcin Staszuk
Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej pokój 1 dr inż. Łukasz Reimann
Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych pokój 2 mgr inż. Magdalena Zorychta
Pracownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej pokój 3 dr inż. Łukasz Reimann
Pracownia Preparatyki do Celów Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej pokój 4 mgr inż. Bartłomiej Sobel
Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej i
Pomieszczenie techniczne do Pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
pokój 5-6

dr hab. inż. Mirosława Pawlyta

Pracownia Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej pokój 7 dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek
Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Spektroskopii Emisyjnej pokój 8 dr inż. Paweł Nuckowski
Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych i Analiz Spektralnych pokój 9 dr inż. Dariusz Łukowiec
Pracownia Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej pokój 10 dr inż. Przemysław Snopiński
Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej
pokój 11
mgr inż. Krzysztof Matus
Pracownia Transmisyjnej i Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
pokój 12
dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz
Pracownia Analiz Chemicznych pokój 13 dr inż. Santina Topolska
Pracownia Własności Mechanicznych pokój 14 dr inż. Wojciech Pakieła
Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych pokój 15 dr inż. Mariusz Król
Pracownia Metodyki Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej pokój 16 dr inż. Agnieszka Nowak
Pracownia Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii
pokój 17
dr inż Bogusław Ziębowicz
Pracownia Fotowoltaiki i Badania Własności Elektrycznych pokój 18 dr inż. Aleksandra Drygała
Pracownia Badań Materiałów Polimerowych pokój 19 dr inż. Magdalena Szindler
Pracownia Dydaktyczna pokój 20 dr inż. Monika Kciuk
Pracownia Dydaktyczna
pokój 21
dr inż. Monika Kciuk
Pracownia Badań Korozyjnych pokój 401 mgr inż. Dawid Szyba
Pracownia Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Technologii Procesów Materiałowych pokój 551 mgr inż. Aleksandra Kozłowska
Pracownia Struktury Materiałów Inżynierskich pokój 552  dr inż. Anna Kloc-Ptaszna
Pracownia Obróbki Mechanicznej pokój 01 Krzysztof Sołtys
Pracownia Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych pokój 04 dr inż. Piotr Sakiewicz
Pracownia Badań Hartowności pokój 024 dr inż. Tomasz Gaweł