Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej

 

Kierownik Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej
dr inż. Marek Sroka

Pracownia Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi pokój 553 dr inż. Marek Sroka
Pracownia Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych pokój 554 dr inż. Marek Sroka
Pracownia Technik Multimedialnych pokój 555 mgr inż. Adam Jagiełło
Pracownia Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych pokój 556 mgr inż. Adam Jagiełło
Pracownia Prezydencka - Pracownia Komputerowego Wspomagania
Projektowania Materiałowego Maszyn
pokój 557 dr inż. Jarosław Mikuła
Pracownia Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej pokój 560/3 dr inż. Rafał Honysz
Pracownia konsultacyjno-seminaryjna pokój 560/1 dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier
Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich pokój 561 dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec
Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych pokój 562 dr inż. Ewa Jonda
Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych pokój 563 dr hab. Agata Śliwa, prof. PŚ