Laboratorium Technologiczne

 

Kierownik Laboratorium Technologicznego
dr hab. inż. Marek Roszak

Pracownia Obróbki Mechanicznej pokój 01 Krzysztof Sołtys
Pracownia Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznychpokój 04dr inż. Rafał Babilas
Pracownia Obróbki Cieplnejpokój 05dr hab. inż. Marek Roszak