Fundusze strukturalne
  •  W Instytucie Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych (z)realizowane (były)są nastepujące projekty finansowane z funduszy strukturalnych:

Kierownik pracy

Tytuł

Symbol pracy

Nazwa firmy zamawiającej, miasto

 

Termin rozpoczęcia

 

Termin zakończenia 

Kwota dofinansowania  Kwota dotacji z MNiSzW Kwota wkładu własnego

m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

Foresight wiodących technologii kształtowania własnosci powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF

FSB-32/RMT-1/2009 UDA-POIG.01.01.01-00.23/08-00

OPI, Warszawa

1.04.2009

30.09.2012

 2 967 528,00 zł - -
m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. DobrzańskiIMOTECH – Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria MateriałowaFSD-6/RMT1/2012
UDA-POKL.04.01.02-00-138/12-00
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa2.04.2012

22.12.2015

 5 488 028,00 zł - -

m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach INFONANO

FSD-49/RMT1/2009  UDA-POKL.04.01.01-00-003/09-00

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14.10.2009

30.06.2014

 8 182 532,63 zł - -

m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach LANAMATE

FSP-69/RMT1/2010
UDA-POIS.13.01-057/08-00

OPI, Warszawa

31.03.2010

30.06.2014

28 500 000,00 zł - -
m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach MERMFLEGFSP-54/RMT1/2010 UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00Zarząd Województwa Śląskiego

31.03.2010

15.11.2012
8 939 071,08 zł
1 422 806,00
 zł
154 677,14 zł
m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. DobrzańskiQUAPINFO - Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach

FSD-91/RMT1/2011

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.06.2011

31.12.2015

3 682 842,50 zł - -
m. dr h. c. Prof. dr hab. inż. Leszek A. DobrzańskiNANATRIM - Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych

FSD-90/RMT1/2011
UDA-POKL.04.01.02-00-066/11-00

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

01.06.2011

31.12.2015

4 165 452,50 zł - -