Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

W skład laboratorium wchodzą następujące Pracownie:

Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych
Kierownik dr hab inż. Grzegorz Matula, Prof. Pol. Śl.
Z-ca kierownika: dr inż. Wojciech Borek
Pracownia Przetwórstwa Materiałów, Kompozytów i Nanokompozytów Polimerowych pokój 1 dr inż. Agnieszka Nowak
Pracownia Laserowej Obróbki Powierzchniowej Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Fotowoltaicznych pokój 2 dr inż. Wojciech Pakieła
Pracownia Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych pokój 3 dr inż. Marek Kremzer
Pracownia Technologii Materiałów Kompozytowych i Nanostrukturalnych Wytwarzanych Metodami Intensywnego Odkształcenia Plastycznego pokój 4 dr inż. Błażej Tomiczek
Pracownia Obróbki Cieplnej Stopów Metali i Materiałów Półprzewodnikowych pokój 5 dr inż. Tomasz Gaweł 
Pracownia Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali pokój 6 dr inż. Wojciech Borek
Pracownia Komputerowej Nauki o Materiałach pokój 14 dr inż. Rafał Honysz
Pracownia Komputerowego Wspomagania w Nanotechnologii i Technologii Materiałowych pokój 15 dr inż. Rafał Honysz
Pracownia Projektowania Urządzeń i Technologii Materiałowych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości pokój 16 dr inż. Rafał Honysz
Pracownia Wizualizacji Procesów Technologicznych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości pokój 17 dr inż. Rafał Honysz
Pracownia Inżynierii Powierzchni Pokryć Nanostrukturalnych i Laserowego Konstytuowania Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Gradientowych pokój 18 dr inż. Mariusz Król
Pracownia Wytwarzania Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych
pokój 19 dr inż. Łukasz Krzemiński
Pracownia Nanorurek i Nanomateriałów pokój 20 dr inż. Macin Staszuk
Pracownia Kontroli Materiałograficznej i Zarządzania Jakością Wytwarzania pokój 22 dr inż. Paweł Jarka

Więcej szczegółów na stronie projektu LANAMATE pod adresem http://www.lanamate.pl/