Zaproszenia do składania ofert

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych zadań