Zaproszenia do składania ofert

Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych zadań