Zaproszenia do składania ofert

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych zadań  

  • Konkurs na stanowisko Stypendysta/PhD student w projekcie OPUS-ST
    z dnia 2.09.2019r.

    W wyniku w/w przeprowadzonego konkursu na stanowisko student – stypendysta, wybrany został Pan mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz. Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. “Biodegradowalne materiały na osnowie magnezu z dodatkiem metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich do zastosowań medycznych” (OPUS14 Umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/02927, projekt badawczy nr 2017/27/B/ST8/02927), kierowanym przez dr hab. inż. Sabinę Teresę Lesz, prof. PŚ realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.