Zaproszenia do składania ofert

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych zadań  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego na stronie www.ncn.gov.pl/baza-ofert/ oraz na stronie jednostki http://mt.polsl.pl/kafelka/oferty-pracy/ oraz http://www.imiib.polsl.pl/index.php?id=490 na stanowisko doktorant-stypendysta, wybrany został mgr inż. Mateusz Morawiec. Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. „Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcenia na umocnienie wysokowytrzymałych stali wielofazowych wykazujących efekt TRIP“ (OPUS 14 Umowa nr 2017/27/B/ST8/02864), kierowanym przez dr hab. inż. Adama Grajcara, Prof. PŚ., realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego na stronie www.ncn.gov.pl/baza-ofert/ oraz na stronie jednostki http://mt.polsl.pl/kafelka/oferty-pracy/ oraz http://www.imiib.polsl.pl/index.php?id=490 na stanowisko stypendysta, wybrany został mgr inż. Adam Skowronek. Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. „Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcenia na umocnienie wysokowytrzymałych stali wielofazowych wykazujących efekt TRIP“ (OPUS 14 Umowa nr 2017/27/B/ST8/02864), kierowanym przez dr hab. inż. Adama Grajcara, Prof. PŚ., realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.