Dyplomanci
HARMONOGRAM REJESTRACJI DYPLOMANTÓW DO SYSTEMU OBSŁUGI DYPLOMANTA (SOD) rok akad. 2015/2016  


W związku z nieprawidłowym działaniem serwera rejestracja do SOD będzie powtórzona o godzinie 00.00 we wtorek (07.07.2015) !!!

 • 19.06.2015 - publikacja oferty dyplomowania Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (RMT1) na stronie Instytutu
 • 24 - 25.06.2015 – odbiór indywidualnych kodów dostępu od koordynatora ds. dyplomowania
 • 1.07.2015 godz. 0:01 - otwarcie Systemu Obsługi Dyplomanta (SOD) i możliwość elektronicznej rejestracji


REJESTRACJA DO SYSTEMU OBSŁUGI DYPLOMANTA (SOD):
http://www.platforma.imiib.polsl.pl/spec/

Oferta dyplomowania :
 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
 • Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych
 •  

  Dokumenty do obrony pracy inżynierskiej/magisterskiej :

 • Weryfikatorzy obron pracy inżynierskiej/ magisterskiej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 • Dokumenty potrzebne do obrony pracy inżynierskiej/ magisterskiej
 • Wzór wypełnienia załączników do pracy inżynierskiej/ magisterskiej
 • Oświadczenie
 • Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym
 • Druki do pobrania dla Dyplomantów
 • Zasady edytorskie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich