Dyplomanci
HARMONOGRAM REJESTRACJI DYPLOMANTÓW DO SYSTEMU OBSŁUGI DYPLOMANTA (SOD)  


  •  publikacja oferty dyplomowania Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (RMT1) na stronie Instytutu
  •  odbiór indywidualnych kodów dostępu od koordynatora ds. dyplomowania
  •  otwarcie Systemu Obsługi Dyplomanta (SOD) i możliwość elektronicznej rejestracji


REJESTRACJA DO SYSTEMU OBSŁUGI DYPLOMANTA (SOD):
http://www.platforma.imiib.polsl.pl/spec/

Oferta dyplomowania : 

 

Praca inżynierska/magisterska :

Formularz praktyk dyplomowych:
http://www.platforma.imiib.polsl.pl/praktyki/