Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zeszyt 2/2017