Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zeszyt 4/2017