Pracownicy naukowo-techniczni
 mgr inż. Adam Jagiełło
Starszy referent techniczny
adres email: adam.jagiello@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
tel. 0322371881pokój 560  
 dr inż. Łukasz Krzemiński

adres email: lukasz.krzeminski@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
tel. 0322371458pokój 282 B  
 dr inż. Łukasz Reimann
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
adres email: lukasz.reimann@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
tel. 0322372797pokój 368  
 dr inż. Marek Szindler

adres email: marek.szindler@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
tel. 0322372936pokój 282F  
  Krzysztof Sołtys
Starszy mistrz
adres email: krzysztof.soltys@polsl.pl
tel. 0322371454pokój 01