Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
 Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Rafał Babilas prof. PŚ
adres email: rafal.babilas@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371897pokój 282/5  
 prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski
adres email: ryszard.nowosielski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371923pokój 282/3  
 dr hab. inż. Marek Roszak prof. PŚ
adres email: marek.roszak@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372923pokój 361  
 dr hab. inż. Sabina Lesz
adres email: sabina.lesz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371577pokój 282/6  
 dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz
adres email: krzysztof.lukaszkowicz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371245pokój 358  
 dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk
adres email: wirginia.pilarczyk@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372021pokój 282/2  
 dr inż. Katarzyna Cesarz-Andraczke
adres email: katarzyna.cesarz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372047pokój 282/6  
 dr inż. Aneta Kania
adres email: aneta.kania@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371936pokój 282/2  
 dr inż. Piotr Sakiewicz
adres email: piotr.sakiewicz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372047pokój 282/6  
 dr inż. Monika Spilka
adres email: monika.spilka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371936pokój 282/2  
 mgr inż. Paulina Boryło
adres email: paulina.borylo@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936 pokój 282/4  
 mgr inż. Adrian Gabryś
adres email: adrian.gabrys@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371458 pokój 282/2  
 mgr inż. Justyna Galeja
adres email: justyna.wisniewska@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371458pokój 282/1  
 mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz
adres email: bartlomiej.hrapkowicz@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371841pokój 352  
 mgr inż. Anna Kiljan
adres email: anna.lebuda@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936pokój 282/4  
 mgr inż. Joanna Kraczla
adres email: joanna.kraczla@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371458pokój 282/1  
 mgr inż. Barbara Lisiecka
adres email: barbara.lisiecka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372603pokój 362  
 mgr inż. Adam Lubos
adres email: adam.lubos@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 00322371458pokój 282/1  
 mgr inż. Agnieszka Paradecka
adres email: agnieszka.paradecka@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372603 pokój 362  
 mgr inż. Adrian Radoń
adres email: adrian.radon@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322371897pokój 282/5  
 mgr inż. Dawid Szyba
adres email: dawid.szyba@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936pokój 282/4  
 mgr inż. Wojciech Łoński
adres email: wojciech.lonski@polsl.pl
dorobek naukowy:
Google Scholar
tel. 0322372936pokój 282/4