Sekretariat Instytutu
 mgr inż. Ksenia Czardyban
Specjalista administracyjno-ekonomiczny
adres email: ksenia.czardyban@polsl.pl
tel. 0322372251pokój 365  
 mgr Katarzyna Gołombek
Specjalista administracyjny
adres email: katarzyna.golombek@polsl.pl
tel. 0322371322pokój 366  
 mgr inż. Magdalena Mitlas
Specjalista administracyjno-ekonomiczny
adres email: magdalena.mitlas@polsl.pl
tel. 0322372471pokój 356  
  Katarzyna Szpunar
Starszy referent administracyjny
adres email: katarzyna.szpunar@polsl.pl
tel. 0322371234pokój 282/ E