Platforma E-learning Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych została utworzona w październiku 2004 r. jako nowoczesne narzędzie do kształcenia na odległość i zawiera m.in. materiały dydaktyczne do wykładów i przedmiotów materiałoznawczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie dostępnych dla uprawnionych studentów a także służy do interaktywnej komunikacji ze studentami i pracownikami Instytutu.