MTS 2022

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022, która odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Crystal Mountain***** Hotel w Wiśle.

Konferencja jest współorganizowana przez:

  • Katedrę Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice,
  • Katedrę Technologii Materiałowych, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Gliwice

oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Koło Inżynierii Materiałowej przy Oddziale Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej

Konferencja MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022 ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego, jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych.

Konferencja zainicjuje dyskusję na temat koordynacji badań i wdrożeń technologii materiałowych, najbardziej istotnych gospodarczo oraz systemu kształcenia dualnego oraz aktualnych oczekiwań przemysłu w stosunku do współczesnego absolwenta uczelni technicznych.

Państwa osobisty udział w konferencji będzie miał wyraźny wpływ na podniesienie rangi zaplanowanego wydarzenia naukowego.