Spotkanie otwierając projekt “Innovative quenching and partitioning medium-manganese steels – novel technological concepts for ultra-high strength and ductile automotive sheets and plates”

Szanowni Państwo,  

  

kierownik projektu “Innovative quenching and partitioning medium-manganese steels – novel technological concepts for ultra-high strength and ductile automotive sheets and plates” dr inż. Aleksandra Kozłowska zaprasza na spotkanie otwierające projekt, które odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. 

  

Plan spotkania: 

  • przedstawienie celu oraz głównych zadań badawczych projektu finansowanego
    z Funduszy Norweskich w ramach programu SMALL GRANT SCHEME 2020 
  • prezentacja Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 
  • prezentacja Pracowni Badawczej Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych 

Spotkanie odbędzie się 11.02.2022 (piątek) o godzinie 11.00 w formie zdalnej. 

 

Link do rejestracji: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5wuEq2sgLEO9Ikwg_cGyYZN0qZnIjDdBqrNAyEiks0xUOTBJRU9TTFhOUUMyMjgzQTJYR1VGRTRSVC4u 

 

Uwaga!  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10.02.2022.