Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Pracownicy naukowo - techniczni

Telefon
Pokój
mgr inż. Adam Jagiełło
Starszy referent techniczny
email: adam.jagiello@polsl.pl
dorobek naukowy: Google Scholar
0322371881
560
Krzysztof Sołtys
Starszy mistrz
adres email: krzysztof.soltys@polsl.pl
0322371454
01