Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Sekretariat

Telefon
Pokój
mgr inż. Ksenia Czardyban
Specjalista administracyjno-ekonomiczny
adres email: ksenia.czardyban@polsl.pl
0322372251
365
mgr Katarzyna Gołombek
Specjalista administracyjny
adres email: katarzyna.golombek@polsl.pl
0322371322
366
Katarzyna Szpunar
Starszy referent administracyjny
adres email: katarzyna.szpunar@polsl.pl
0322371234
365