Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

System Zarządzania Jakością

Instytut jest pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS 518687 zgodny z wymaganiami ISO 9001, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems, który ma istotny wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach edukacyjnym i pracy.