Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Biblioteka

W Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych istnieje:

  • Biblioteka Katedry czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30-10:30, pokój 354

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w latach 1994 – 2011.

  • tematyka bazy - proponowane i realizowane tematy prac dyplomowych w zakresie dziedziny Inżynierii Materiałowej.
  • rejestrowane dane - nr, autor pracy, tytuł pracy, promotor i opiekun pracy, rok złożenia pracy, rodzaj pracy (mgr, inż.), liczba stron, kierunek, zakład, typ pracy (np. badawcza, dydaktyczna).
  • zakres chronologiczny - zakres chronologiczny bazy sięga do roku 1994 i obejmuje 1550 prac dyplomowych.

Baza zawiera informacje o pracach dyplomowych obronionych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, tj. pracach magisterskich i inżynierskich od 1992 roku oraz projektach inżynierskich od roku 2011. Jest na bieżąco aktualizowana.


Zasady i warunki udostępniania bazy
Biblioteka udostępnia prace dyplomowe pracownikom Katedry na podstawie uzyskanej pisemnej zgody Kierownika Katedry i rewersu, natomiast inne osoby mogą skorzystać z prac na miejscu w czytelni.