Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Koła Naukowe

W Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych działają następujące Studenckie Koła Naukowe, rozwijające i poszerzające zainteresowania studentów w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach:
 • Koło Naukowe "Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej" - opiekun dr hab. inż. Wojciech Sitek prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Metaloznawców" - opiekun dr hab. inż. Marcin Adamiak prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Grupa Q" - opiekun dr hab. inż. Marta Dudek-Burlikowska
 • Koło Naukowe "Laserowej Obróbki Powierzchniowej" - opiekun dr hab. inż. Mirosław Bonek prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Materiałów Funkcjonalnych" - opiekun dr inż. Bogusław Ziębowicz
 • Koło Naukowe "Metalurgii Proszków" - opiekun dr hab inż. Grzegorz Matula prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych" - opiekun dr hab. inż. Sabina Lesz prof. PŚ i dr hab. inż. Rafał Babilas prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej" - opiekun dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz prof. PŚ
 • Koło Naukowe Zarządzania" JAZZ (Jedynie Aktywność Zalążkiem Zwycięstwa)" - opiekun dr hab. inż. Tatiana Karkoszka prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Technologii Procesów Obróbki Cieplnej" - opiekun dr hab. inż. Marek Roszak prof. PŚ
 • Koło Naukowe "AtForce" - opiekun dr inż. Marcin Staszuk i dr inż. Anna Kloc-Ptaszny
 • Koło Naukowe "Inżynierii Stomatologicznej" - opiekun dr inż. Łukasz Reimann
 • Koło Naukowe "B@jt" - opiekunowie dr hab. Agata Śliwa prof. PŚ i dr hab. inż. Marek Sroka
 • Koło Naukowe "Azotki" - opiekun dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek prof. PŚ
 • Koło Naukowe "Nanotech" - opiekun mgr. inż. Wiktor Matysiak
 • Koło Naukowe "Gyroid" - opiekun dr inż. Mariusz Król
 • Koło Naukowe "LabTech" - opiekunowie dr inż. Magdalena Szindler i dr inż. Marek Szindler

 • W ramach działalności tych kół organizowane są liczne Sesje:
  • Dzień Jakości
  • Dzień Metalografa
  • Dzień Edukacji
  • Dzień Komputerowej Nauki o Materiałach
  • Dzień Biomateriałów
  • Dzień Nanotechnologii

(w tym kilka z nich kilkakrotnie) i kilkakrotnie Kongresy Studenckie SOKÓŁ i COKÓŁ, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, w których łącznie do tej pory uczestniczyło kilka tysięcy studentów. Ich efektem jest opublikowanie ok. 300 artykułów studentów oraz wspólnych z udziałem studentów i pracowników Instytutu, m.in. w kilkunastu zeszytach „Prac Studenckich Kół Naukowych” pogrupowanych tematycznie.