Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne


Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej korzysta z nowoczesnej bazy laboratoryjnej z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi, o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Katedra uzyskała w 2007 roku Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodny z zasadami ISO 9001, w zakresie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni. Korzystając z tego systemu w Laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego. W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym Kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym.