Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej

Kierownik Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej
dr inż. Marek Sroka
Pracownia
Pokój
Opiekun
Pracownia Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi
553
dr inż. Marek Sroka
Pracownia Wspomagania Projektowania Procesów Materiałowych
554
dr inż. Marek Sroka
Pracownia Technik Multimedialnych
555
mgr inż. Adam Jagiełło
Pracownia Sieci Komputerowych i Narzędzi Internetowych
556
mgr inż. Adam Jagiełło
Pracownia Prezydencka - Pracownia Komputerowego Wspomagania
Projektowania Materiałowego Maszyn
557
dr inż. Jarosław Mikuła
Pracownia Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej
560/3
dr inż. Rafał Honysz
Pracownia konsultacyjno-seminaryjna
560/1
dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier
Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich
561
dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec
Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych
562
dr inż. Ewa Jonda
Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych
563
dr hab. Agata Śliwa, prof. PŚ